📈بورساوای کدال – بخش نیمروزی – سه‌‌شنبه 2 دی

🔊 #شاملا #پیزد #شکلر #پکویر #کویر #قرن

🎧بورساوا:
رادیو کارگزاری بانک صنعت ومعدن

رادیو بورساوا، رادیو کارگزاری بانک صنعت و معدن

طراح پادکست

مرتضی برزگر

مدیر تیم تولید محتوای آموزشی کارگزاری بانک صنعت و معدن | مدیر رادیو تلویزیون اینترنتی بورساوا

وبسایت